immo-t logo

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Deze website is eigendom van IMMO-T BVBA. 
Contactgegevens: IMMO-T BVBA
Adres maatschappelijk zetel: Wautersdreef 179090 Melle
Telefoon: 0496 777 677
E-mail: info@immo-t.be
Ondernemingsnummer: BE 0563 833 086

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Immo-T of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Immo-T levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Immo-T de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Immo-T kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Immo-T geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Immo-T kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Immo-T verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Immo T hanteert een strikt beleid omtrent privacy en waakt over de persoonsgegevens van haar stakeholders. Onderstaand reglement is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzamelen van gegevens

Immo T verzamelt persoonlijke gegevens die door de gebruiker zelf worden aangeleverd via diverse kanalen. Op de eigen website www.immo-t.be gebeurt dit door het contactformulier op de contactpagina en de zoekfiche in te vullen waar gegevens zoals de voornaam, familienaam, telefoonnummer, adres, emailadres, bron en zoekcriteria worden opgevraagd. Verder ontvangt Immo T persoonlijke gegevens via de diverse immoportaalsites waarop zij haar vastgoedaanbod adverteert.

De verzamelde gegevens van stakeholders worden aangewend om informatie te verschaffen omtrent de activiteiten van Immo T, meer in het bijzonder:

  • Lanceringen van vastgoedprojecten
  • Nieuwe aanbiedingen in lijn met de opgegeven zoekcriteria
  • Evenementen (opendeurdagen, infomomenten, beurzen)
  • Commerciële aanbiedingen
  • Marktonderzoek
  • Belangrijke ontwikkelingen binnen Immo T

Opslag gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden vertrouwelijk bewaard in de database van Immo T op haar beveiligde server.

Delen van gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker. Via deze cookies worden de persoonlijke instellingen van de bezoekers bij het gebruik van de website onthouden.
Immo T maakt op haar website gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën: functionele cookies, analytische cookies, cookies voor targeting/remarketing en cookies voor sociale media. Dit om de bezoeker een betere gebruikservaring te bieden en de website te optimaliseren.

Functionele cookies

Deze cookies helpen de gebruiksvoorkeuren van de bezoeker te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Op deze manier zorgen ze voor een optimale gebruikservaring van de website en zorgen ze ervoor dat de website goed functioneert. Deze cookies onthouden onder meer de land- en taalvoorkeur en het klantsegment van de bezoeker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie betreffende het surfgedrag van de bezoekers. Dit met de bedoeling de inhoud en het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en af te stemmen op de wensen van de bezoeker. Om deze gegevens in kaart te brengen doet Immo T beroep op Google Analytics, die op zijn beurt eveneens gebruik maakt van cookies. Deze cookies meten onder meer hoeveel unieke bezoekers de website heeft en wat de meest bezochte webpagina's zijn.

Cookies voor targeting/remarketing

Deze cookies houden het surfgedrag van de bezoeker bij met de bedoeling de bezoeker gerichte content en aanbiedingen op maat te tonen.
Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor reclamecampagnes op websites van derden.

Toestemming

Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker gevraagd de door Immo T gebruikte cookies te aanvaarden.
Ten allen tijde kunnen de cookie instellingen voor de website aangepast worden, eveneens kunnen cookies geweigerd of geblokkeerd worden door de configuratieparameters van het navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten van de website niet optimaal weergegeven worden.

Meldingsplicht bij datalekken

Immo T is verplicht “inbreuken in verband met persoonsgegevens” (bijvoorbeeld: verlies of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens) te melden aan toezichthoudende autoriteit uiterlijk binnen de 72 uur na kennisname van de inbreuk.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens

U heeft ten allen tijde het recht inzicht te krijgen in uw verzamelde gegevens. Op eenvoudig verzoek zal Immo T al uw persoonlijke gegevens overmaken, wijzigen of definitief wissen uit haar bestanden. De contactgegevens van Immo T vindt u onderaan de pagina.

Mocht u klachten hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons ook steeds contacteren.
Eveneens kunt u klacht indienen bij de Gegevens Beschermings Autoriteit, dit kan per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel of per e-mail op contact@apd-gba.be.